ประชุมผู้ปกครอง

30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครูทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์เรียนฟรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ติดต่อเรา