พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ป.๖ ๒๕๕๙

วันนี้ (๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕๙  โดยมีนางสาวขวัญหทัย  พรหมลา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง สร้างความความรัก ความเข้าใจ  ความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ดโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1