มอบทุนการศึกษา

27 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรับมอบทุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

Message us