แจ้งโรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้เงินงบประมาณค่าตอบแทนพนักงาราชการและค่าเช่าบ้าน  ยังไม่ได้โอนมาจึงยังไม่ได้รับเงินสำหรับเดือน มีนาคม 2560  จึงแจ้งให้ทราบและให้พนักงานราชการจ่ายชำระหนี้สินสำหรับเดือนมีนาคมนี้เอง           ขอบคุณคะ…

 

ติดต่อเรา