พิธีรับมอบหอพระ

พิธีรับมอบหอพระและพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ตลอดจนสีทารั้วโรงเรียน โดยมีท่านรองเรือง  จันทพันธ์ รองสพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานรับมอบ มีการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา มีพิธีทางสงฆ์และเฉลิมฉลององค์พระสร้างพลังสามัคคีสร้างชาติ 3 ประสาน สถานศึกษา ชุมชนและผู้มีจิตศรัทธา

ติดต่อ สพป.สก.1