การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

วันนี้ (๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2.นายวัชรพล บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี 3. นางนงค์นุช รุประมาณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และยังมีคณะครูร่วมให้กำลังใจ

 

ติดต่อ สพป.สก.1