วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
มีกิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพ ระบายสี แต่งกลอน เดินแฟชั่นตัวละคร แสดงละคร
พร้อมรับของรางวัลมากมาย
POO1 POO2 POO3 POO4 POO5 POO6 POO7 POO8 POO9 POO10 POO11 POO12 POO13 POO14 POO15 POO16 POO17 POO18 POO19 POO20 POO21 POO22 POO23 POO24 POO25 POO26

ติดต่อ สพป.สก.1