ปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผอ.วันชัย ธนังไพศาล คณะครูและผู้ปกครองได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ติดตามเราได้ทาง https://web.facebook.com/thanormchit/?ref=bookmarks และ http://www.bannumsub.com/

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

เรืองอุไร เสือดี กำกับ

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา