ขอเชิญสมัครร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๐ ขอเชิญสมัครร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๐ สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ชิงโล่รางวัลประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/innovation โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่อีเมลล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๒ – ๒๔๔ ๒๕๒๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา