โรงเรียนบ้านคลองสิบสามรับมอบอาคารเกียรติยศ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานรับมอบอาคารเกียรติยศ ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินบริจาคงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายอดุลย์ นางอุไร สีนิล เป็นผู้บริจาค ๓๐๐,๐๐๐ บาท และมีคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ในการนี้ได้มีผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูและลูกจ้างในเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา