บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันนี้ (๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีนางวนิดา นิตยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจ เป็นจำนวนมาก พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ในครั้งนี้ มีบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน ๑๖๕ คน ท่ามกลางความชื่นชมของคณะครู และผู้ปกครอง จำนวนมาก

ติดต่อ สพป.สก.1