เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประกอบอาหาร และการแสดง ของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ติดตามเราได้ทาง https://www.facebook.com/thanormchit/?ref=bookmarks และ http://www.bannumsub.com/

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

เรืองอุไร เสือดี กำกับ

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1