สานสัมพันธ์จากใจครู…สู่ครอบครัวมหาเจริญ

25 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก นายรักพงษ์ วงษ์ธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดโครงการ”สานสัมพันธ์จากใจครู สู่ครอบครัวมหาเจริญ” ในการนี้คณะครูแต่ละระดับชั้นได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนใน หมู่ที่ 13 บ้านชัยพัฒนา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อพบผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียน หลังจากเยี่ยมบ้านได้เข้าพบ นายสมบัติ เจิมขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านชัยพัฒนา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ร่วมรับประทานอาหารเย็น เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปพัฒนาในโรงเรียนบ้านมหาเจริญต่อไป

http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?129

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ติดต่อเรา