สอบบรรจุครูกรณีพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ กลุ่มวิขาเอก รวมทั้งสิ้น ๒๓ อัตรา โดยใช้สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ประธาน อกคศ. นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมทีมผู้บริหารฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ถูกต้อง และบริสุทธิ์ยุติธรรม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว และนายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ด้วย

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา