เปิดบ้านวิชาการ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “เด็กดี เด็กเก่ง เด็กอนุบาลวัดสระแก้ว อนุบาลวัดสระแก้ว มรดกของคนสระแก้ว” โดยมีนายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน และมีนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของนักเรียน มีการจัดนิทรรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ มาร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และในวันที่ ๑๓ นี้เป็นการแสดงของสายชั้นอนุบาล ๑-๒

25600313-IMG_7769

25600313-IMG_7757

25600313-IMG_7745

25600313-IMG_7762

25600313-IMG_7765

25600313-IMG_7551

25600313-IMG_7553

25600313-IMG_7555

ติดต่อเรา