เปิดบ้านวิชาการ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “เด็กดี เด็กเก่ง เด็กอนุบาลวัดสระแก้ว อนุบาลวัดสระแก้ว มรดกของคนสระแก้ว” โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน และมีท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของนักเรียน มีการจัดนิทรรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ มาร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และในวันที่ ๑๖ นี้เป็นการแสดงของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔

 

ติดต่อเรา