เดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

ดินทางไกลลูกเสือ ป.1 – ม.3

วันที่ 17 มีนาคม  2560

ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

Message us