แจ้งผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Remote drive กลุ่มนิเทศฯ ค่ะ

“ศน.กรองทอง  วันสวัสดิ์  0933276797”

ติดต่อเรา