โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

ผอ.อรฤทัย  พงษ์สนิท ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 

ไปทัศนศึกษาที่ปราสาทเขาน้อยสีชมพู และสวนน้ำดรีมเมอร์วอเตอร์ปาร์ค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

16 มีนาคม 2560

ติดต่อเรา