ขอเชิญสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมชมและประกวดแข่งขันฯ ในงานประเพณีสูขวัญควาย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. นำนักเรียนเข้าร่วมชมและประกวดแข่งขันต่างๆ เช่นปั้นควายด้วยดินเหนียว การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก การวิ่งโถกเถก และการแข่งขันเดินกะลาพาเพลิน ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล ในงานประเพณีสูขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกาสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ๐๓๗-๒๕๘๐๓๙ ต่อ ๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา