กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  “เด็กดี เด็กเก่ง เด็กอนุบาลวัดสระแก้ว อนุบาลวัดสระแก้ว มรดกของคนสระแก้ว” โดยมีท่าน ดร.ไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดงาน และมีท่าน ผอ.ประสาร  พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของนักเรียน มีการจัดนิทรรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ มาร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา