การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ท่านรองฯเรือง จันทพันธ์ ท่านผอ.สมศักดิ์ ศรีสุข และท่านศน.นงนุช สมมิตร ได้เข้าประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ โดยได้แนะนำและชมเชยผลการดำเนินงานแก่คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

เรืองอุไร เสือดี ควบคุม

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดตามเราได้ทาง http://www.bannumsub.com

ติดต่อเรา