แจ้งรายชื่อร.ร.ที่ยังไม่มีผู้มาติดต่อรับหนังสือรับรองภาษีปี2559และใบแจ้งยอดกบข.

รายชื่อ ร.ร. ที่ยังไม่มีผู้มาติดต่อรับ หนังสือรับรองภาษีปี2559 และ ใบแจ้งยอดกบข.

(บางโรงเรียนรับไปแล้วแต่มีชื่อในนี้ คือพบว่ามีเอกสารตกหล่นหรือเอกสารของคนที่ตามมาทีหลังด้วยค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดดังแนบ

14032560

ติดต่อเรา