สุนทรภู่..ครูกวีสี่สมัย….26 มิ.ย. ของทุกปี

26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557 โดนนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้อ่านสารวันยาเสพติด จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้กล่าวเปิดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557 ภายในงานมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การระบายสี การแต่งกลอน การกล่าวคำสุนทรพจน์ และกิจกรรมเล่นดนตรีของนักเรียน

http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?130

1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize 10_resize 11_resize 12_resize 13_resize 14_resize 15_resize 16_resize 17_resize 18_resize 19_resize 20_resize 21_resize 22_resize 23_resize 24_resize 25_resize 26_resize 27_resize 28_resize 29_resize 30_resize 31_resize 32_resize 33_resize 34_resize 35_resize

ติดต่อ สพป.สก.1