แจ้งโรงเรียนบ้านทุ่งพระ/บ้านท่าเกษม/บ้านแก้ง/บ้านหน้าสถานี/บ้านเขาสามสิบ/อนุบาลวัดสระแก้ว/บ้านโคกมะตูม/บ้านคลองมะละกอ/ดาราสมุทรสระแก้ว

ขอความร่วมมือท่านรับสมัครนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี 2560 โดยให้รวบรวมใบสมัครส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ภา่ยในวันที่ 24 มีนาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา