พิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” ณ โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” ณ โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการในสังกัดผู้ดูแลงานด้านสถานศึกษาเอกชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา