การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

 

 

ติดต่อเรา