การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะครู บุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการยังได้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการประเมินข้าราชการครู เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลระดับชาติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคณะครู บุคลากร เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา