หนองสมบูรณ์เกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วันที่ 27/2/60-6/3/60

กีฬากลุ่มโรงเรียนเครื่อข่ายตำบลคลองหินปูน

“หนองสมบูรณ์เกมส์”

ณ สนามกีฬา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 6 มีนาคม 2560