แจ้งเลื่อนการประชุมประธานสนามสอบและกรรมการกลางการสอบ NT

ตามที่กลุ่มงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้แจ้งการประชุมประธานสนามสอบและกรรมการกลางการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. -12.00 น. นั้น  เนื่องจากในช่วงเช้ามีการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา จึงขอเลื่อนการประชุมการจัดสอบ NT เป็นเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

ติดต่อเรา