การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมีนายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา