เชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา