“”ประเมินคุณภาพการศึกษา””

2 มีนาคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายดำรงค์ มูลรัตน์ ศึกษานิเทศน์ นายเจียม ศุภพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี นายเชาวลิตย์ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ร่วมประเมินครั้งนี้

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา