ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่กองผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทอด ณ วัดน้ำซับ

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร เสือดี  ควบคุม

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา