กีฬาเป็นยาวิเศษ…

24-28 ก.พ. 60 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานเครือข่ายการศึกษาตำบลทุ่งมหาเจริญ ว่าที่ร้อยโท วินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายมหาเจริญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยมีกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน ในการนี้นายสมชาย อุ่นที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงได้ให้โอวาทและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกโรงเรียน
ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา