ทัศนศึกษา อ.1 – ป.4 ปีการศึกษา 2559 สวนน้ำดรีมเมอร์ วอเตอร์อรัญประเทศ

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  พานักเรียนชั้น อ.1 – ป.4 ไปทัศนศึกษาที่สวนน้ำดรีมเมอร์ วอเตอร์พาร์ค อรัญประเทศ ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560

ติดต่อเรา