ขยายเวลาสมัครประกวดวาดภาพ และการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง โครงการ“ตามรอยพ่อ ทอคีตศิลป์ ถิ่นปางสีดา”

ตามที่ชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1 กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ และการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ภายใต้ชื่อโครงการ“ตามรอยพ่อ ทอคีตศิลป์ ถิ่นปางสีดา” เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ปางสีดาคันทรีโฮม (บ้านหนองเตียน) ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
และได้เชิญชวนให้โรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขัน โดยกรอกใบสมัครส่งกลุ่มนิเทศฯ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้ง 2 กิจกรรม ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่สนใจจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถสมัครในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560

ติดต่อเรา