รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านสี่แยกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

“สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”

aa1

 

aa2

ติดต่อ สพป.สก.1