สพป.สระแก้ว เขต๑ รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.สระแก้ว) และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำคณะศึกษานิเทศก์ และข้าราชการในสังกัด รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เนตช่องทาง youtube.com ช่อง OBEC TV ทั้งนี้ยังได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ที่มีเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เนตผ่านดาวเทียม รับชมทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีกด้วย   รับชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/rungtawan.rojanatrontrawat/videos/pcb.252467595202804/252467535202810/?type=3&theater

และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=D2BIdnZuEXQ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์     ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ                   กำกับ

เรือง     จันทพันธ์                 ควบคุม

ไสว    สารีบท                      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา