ตัวอย่างกระดาษคำตอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างกระดาษคำตอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

p.2 p.4 p.5 m.1 m.2

*สามารถดาวน์โหลดได้จาก remote drive กลุ่มนิเทศฯ ได้อีกทางนะค่ะ  “ศน.กรองทอง วันสวัสดิ์ 0933276797”

 

ติดต่อเรา