ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสถานศึกษาสามารถดูผ่านทางช่องทาง www.obectv.tv หรือ www.youtube.com ช่องOBEC TV

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา