แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี 2560

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

ด้วยโรงพยาบาลวัฒนานคร มีความพร้อมในการให้บริการตรวจสุภาพประจำปี แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เพื่อการอำนวยความสะดวกจะมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกให้บริการตรวจสุภาพโดยการเจาะเลือด และเอ็กซเรย์  ….

ในการนี้  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี 2560

1

 
กรอกข้อมูล ตามลิงค์นี้ได้เลยครับ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ows2u_F5SklvOzt6u5G8Mwby7eZDHIjWxD7B0NDeOVY/edit#gid=0

 

หรือหากมีข้อสงสัยสอบถาม  ….โสภณวิชญ์  กัณเหตุ  โทร. 094-1489694     email :  [email protected]

ติดต่อเรา