กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

23-25กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ติดตามเราได้ทาง http://www.bannumsub.com และ https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

เรืองอุไร เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย  ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา