ทัศนศึกษา อ.1 – ป.3

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พานักเรียนชั้น อ.1 – ป.3 ไปทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติปางสีดา
อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก  และไหว้พระหลวงพ่อหยกขาว ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560

ติดต่อเรา