การประกวดวาดภาพ และการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง โครงการ“ตามรอยพ่อ ทอคีตศิลป์ ถิ่นปางสีดา”

ชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1 กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ และการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ภายใต้ชื่อโครงการ“ตามรอยพ่อ ทอคีตศิลป์ ถิ่นปางสีดา” เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางศิลปะและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กำหนดจัดงานในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ปางสีดาคันทรีโฮม (บ้านหนองเตียน) ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขัน โดยกรอกใบสมัครส่งกลุ่มนิเทศฯ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้ง 2 กิจกรรม ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตามที่แนบท้ายนี้

work of art

ติดต่อเรา