ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว (เลขาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว) ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ เป็นประธานคณะการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


click

ติดต่อเรา