การประชุมคณะกรรมการชมครูศิลปะสระแก้ว ๑

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมครูศิลปะสระแก้ว ๑  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันวาดภาพและดนตรีโฟล์คซอง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ประธานได้มอบช่อดอกไม้นายเสถียร เกตุเล็ก ในฐานะประธานชมรมศิลปะสระแก้ว ๑ คนใหม่

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา