การแข่งขันกีฬา – กรีฑาฯ “ตาสูตรเกมส์”

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนขยายโอกาส อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ตาสูตรเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี อำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ซึ่งมีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย ๑. โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ๓. โรงเรียนบ้านทัพหลวง ๔. โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ๕. โรงเรียนบ้านวังบูรพา ๖. โรงเรียนบ้านหนองปรือ และ ๗. โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ในการนี้ประธานได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา