โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ได้จัดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2560โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ได้จัดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนบ้านวังบูรพา มาร่วมคุมสอบ

 

Message us