การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้จัดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนบ้านด่านมาร่วมคุมสอบ

 

ติดต่อเรา